AuthoursSkapad avJennie Fessé/vgregion
[/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/1E01A9A974FE9157C12584EF004FD945?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesSEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. SEXIT är utvecklat primärt för ungdomsmottagningar men har även prövats i hälsosamtalet på skolor, med goda resultat. Som en del av Mika Hälsas uppdrag att utbilda elevhälsoteam på Stockholms skolor kring sex mot ersättning och sex som självskada anordnas denna utbildning som ett tillägg till den kunskapshöjande dagen. SEXIT utbildningen erbjuder en konkret metod som elevhälsoteam kan använda sig av i hälsosamtalen. Utbildningen är nödvändig för att kunna börja arbeta med SEXIT på skolan.OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK3B65E96593DBC53FC12584EF004DE17BUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat10evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants0
People on the waitlist0
Document ID1E01A9A974FE9157C12584EF004FD945Admin access[Administrator]

SEXIT i elevhälsan

Utbildning
Hälsa
Datum:Onsdag den 4 mars 2020 09:00 - 12:30
Plats:Lokal i centrala Stockholm (meddelas senare), Stockholm
Information:SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. SEXIT är utvecklat primärt för ungdomsmottagningar men har även prövats i hälsosamtalet på skolor, med goda resultat. Som en del av Mika Hälsas uppdrag att utbilda elevhälsoteam på Stockholms skolor kring sex mot ersättning och sex som självskada anordnas denna utbildning som ett tillägg till den kunskapshöjande dagen. SEXIT utbildningen erbjuder en konkret metod som elevhälsoteam kan använda sig av i hälsosamtalen. Utbildningen är nödvändig för att kunna börja arbeta med SEXIT på skolan.
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:jennie.fesse@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:jennie.fesse@vgregion.se
Kostnad:1000 kronor
Deltagare:Ingen har anmält sig till detta evenemang än så länge.

Sista anmälningsdag:02/04/2020

Sista avbokningsdag:02/04/2020