AuthoursSkapad avSofia Odersjö/vgregion
[/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/5511C8911E255051C125858F0040B5C9?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i Notes<b>Fördjupande utbildning / metodstödjarutbildning i MI (motiverande samtal)</b> <p>Kursen är en fördjupningsutbildning i MI för vård- och behandlingspersonal inom primärvård och specialistpsykiatri. Kursen vänder sig till personer som önskar utveckla sina färdigheter för att kunna agera metodstödjare åt kollegor eller annan kliniskt verksam personal. <br>
Kursen ges av Regionalt processteam skadligt bruk – beroende och syftar till att fördjupa påbörjad implementering av MI inom alla vårdnivåer. Kursen består av fem heldagar med föreläsningar och MI övningar. Därtill sker eget arbete mellan träffarna i form av inläsning av teori, hemuppgifter och examinationsuppgifter. <p>
Kursledare är Fanny Saavedra och Emma Jacobsson-Jensen psykologer vid Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Båda är MI-tränare och har genomgått en utbildning genom MINT Inc för att utbilda, träna och handleda professionella i samtalsmodellen Motiverande samtal.<p>
<b>Målgrupp:</b> För tillträde till utbildningen krävs genomförd grundutbildning i MI samt godkänd kodning enligt MITI via externt kodningslabb (max 2 år gammal). Vi ser gärna att du har ett engagemang för metoden och att du vill delta i implementering och vidmakthållande av metoden, antingen genom ditt engagemang på din arbetsplats eller i en mer riktad och planerad insats tillsammans med din verksamhet. Personer som jobbar inom vården är prioriterade men alla anställda inom VGR är välkomna att söka. Personal från annan region är välkomna att söka men då faktureras utbildning till självkostnadspris.<p>
<b>Kursens mål:</b> Efter genomförd utbildning ska du kunna:<p>
Kunskap och förståelse: <br>-reflektera kring hur MI kan användas vid olika arbetsmoment i den egna kliniska vardagen
<br>-integrera MI med andra metoder och arbetssätt <br>-redogöra för svårigheter i att utvärdera eget terapeutbeteende samt klinisk effektivitet <p> Färdigheter och förmåga:
<br>- analysera motiverande samtal och formulera förändringsmål
<br>-ge feedback till andra på ett MI-förenligt sätt
<br>-kunna förmedla grundläggande teoretiska antagande i MI samt vad som utmärker ett motiverande samtal till andra <br>-självständigt förbereda och genomföra ett träningsmoment i MI för kollegor <p>
Värderingsförmåga och förhållningssätt: <br>- värdera MI som metod inom ett valt kliniskt tillämpningsområde och avgöra när MI kan vara en lämplig insats. <p>
<b>Datum:</b> 9/10, 19/10, 6/11, 20/11 och 4/12. <br>Närvaro krävs vid alla schemalagda moment samt godkänt på samtliga uppgifter. <p> Antagning sker efter sista anmälningsdag
<p>
<b>Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.</b>
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKA408DF594BD8EB13C125858F003FB5C5Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts1Current number of participants0
People on the waitlist0
Document ID5511C8911E255051C125858F0040B5C9Admin access[Administrator]

Fördjupande utbildning / metodstödjarutbildning i MI (motiverande samtal)

Utbildning
Hälsa
Datum:Fredag den 9 oktober 2020 08:00 till Fredag den 4 december 2020 16:30
Plats:Campus Nya Varvet, Göteborg
Information:Fördjupande utbildning / metodstödjarutbildning i MI (motiverande samtal)

Kursen är en fördjupningsutbildning i MI för vård- och behandlingspersonal inom primärvård och specialistpsykiatri. Kursen vänder sig till personer som önskar utveckla sina färdigheter för att kunna agera metodstödjare åt kollegor eller annan kliniskt verksam personal.
Kursen ges av Regionalt processteam skadligt bruk – beroende och syftar till att fördjupa påbörjad implementering av MI inom alla vårdnivåer. Kursen består av fem heldagar med föreläsningar och MI övningar. Därtill sker eget arbete mellan träffarna i form av inläsning av teori, hemuppgifter och examinationsuppgifter.

Kursledare är Fanny Saavedra och Emma Jacobsson-Jensen psykologer vid Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Båda är MI-tränare och har genomgått en utbildning genom MINT Inc för att utbilda, träna och handleda professionella i samtalsmodellen Motiverande samtal.

Målgrupp: För tillträde till utbildningen krävs genomförd grundutbildning i MI samt godkänd kodning enligt MITI via externt kodningslabb (max 2 år gammal). Vi ser gärna att du har ett engagemang för metoden och att du vill delta i implementering och vidmakthållande av metoden, antingen genom ditt engagemang på din arbetsplats eller i en mer riktad och planerad insats tillsammans med din verksamhet. Personer som jobbar inom vården är prioriterade men alla anställda inom VGR är välkomna att söka. Personal från annan region är välkomna att söka men då faktureras utbildning till självkostnadspris.

Kursens mål: Efter genomförd utbildning ska du kunna:

Kunskap och förståelse:
-reflektera kring hur MI kan användas vid olika arbetsmoment i den egna kliniska vardagen
-integrera MI med andra metoder och arbetssätt
-redogöra för svårigheter i att utvärdera eget terapeutbeteende samt klinisk effektivitet

Färdigheter och förmåga:
- analysera motiverande samtal och formulera förändringsmål
-ge feedback till andra på ett MI-förenligt sätt
-kunna förmedla grundläggande teoretiska antagande i MI samt vad som utmärker ett motiverande samtal till andra
-självständigt förbereda och genomföra ett träningsmoment i MI för kollegor

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- värdera MI som metod inom ett valt kliniskt tillämpningsområde och avgöra när MI kan vara en lämplig insats.

Datum: 9/10, 19/10, 6/11, 20/11 och 4/12.
Närvaro krävs vid alla schemalagda moment samt godkänt på samtliga uppgifter.

Antagning sker efter sista anmälningsdag

Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.

Etikett(er):UFA PTB
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:sofia.odersjo@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:eva.k.hallberg@vgregion.se
Måltider:

Fika och lunch ingår

Specialkost: Laktosfri, Glutenfri, Vegetarisk

 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Anmäla mig

Redan anmäld?
För att ändra eller avboka din anmälan behöver du logga in  

Antal platser kvar: 16

Sista anmälningsdag:09/07/2020

Sista avbokningsdag:09/07/2020