AuthoursSkapad avSofia Odersjö/vgregion
[/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/6D47178C62B70E29C12584F5004E5912?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesUtbildningen ges av Peter Wirbing, Peter är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning (KBT), expert i alkoholfrågor, och har mångårigt arbetat som rådgivare och behandlare inom riskbruk och beroende av alkohol. Är författare till flertalet böcker. <p> <b>Målgrupp: </b> Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer ha uppdrag som metodstödjare för återfallsprevention/ÅP. Primärt riktar sig utbildning till dig som har genomgått 5-poängsutbildning inom återfallsprevention vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Alternativt arbetar du aktivt med återfallsprevention och har långvarig erfarenhet av behandlingsmanualen Väckarklockan eller liknande manual. Utbildning riktar sig till samtliga vårdnivåer och professioner inom VGR eller medarbetare i verksamheter med VGR-avtal. <p> <b>Lärandemål</b>: <p>
Kunskap och förståelse – efter genomförd utbildning ska du kunna;
Redogöra för grundläggande teorier, och arbetsredskap i återfallsprevention, särskilt den funktionella analysen. <p> Färdighet och förmåga – efter genomförd utbildning ska du kunna; Planera, genomföra och utvärdera återfallsprevention för största patientnytta.
Identifiera hinder för genomförande av återfallsprevention i verksamhet.
Planera och genomföra metodstödjande insatser till kollegor.<p>
Värderingsförmåga och förhållningssätt– efter genomförd utbildning ska du kunna;
Sätta in din specifika kunskap om återfallsprevention i ett verksamhetsperspektiv, att kunskapen blir verksam i vardagen. Sprida ett förhållningssätt som medför att stigmatisering av beroendetillstånd minskar. <p>
<b>Innehåll:</b><p>
Kursdag 1: - Begreppet coachning, eller vilket är vårt uppdrag?
- Färdigheten att använda instruktiv feedback
- Lektionerna i återfallsprevention, demonstrationer och övningar lektion efter lektion i att tydliggöra/konceptualisera varje lektions teoretiska bakgrund och resonemang om vilka hinder och svårigheter i lektionerna som kan bli aktuellt att coacha om
<p>
Kursdag 2:
- Coaching om "svåra patienter", bland att om sätt att anpassa återfallsprevention till möten med klienter med autism och adhd
- Lektionerna i återfallsprevention, demonstrationer och övningar lektion efter lektion i att tydliggöra/konceptualisera varje lektions teoretiska bakgrund och resonemang om vilka hinder och svårigheter i lektionerna som kan bli aktuellt att coacha om
- Val av övningsuppgifter med kollegor till kursdag 3, och presentation av inläsningsuppgifter i kurslitteraturen
<p>
Kursdag 3:
- Uppföljning av tillämpningsuppgifterna
- Frågor och svar utifrån kurslitteraturen
- Fortsatta övningar i att i att tydliggöra/konceptualisera varje lektions teoretiska bakgrund och resonemang om vilka hinder och svårigheter i lektionerna som bli aktuellt att coacha om
- Handlingsplaner görs av kursdeltagarna för hur de ska börja coacha kollegor i det kliniska vardagsarbetet. <p><b>Kurslitteratur:</b> <b>OBS! </b>Kurslitteratur bekostas av verksamhet eller medarbetare enligt lokala rutiner.<p>
- Coachingtrappan - en handbok i att coacha och motivera till resultat, kapitlen om teorier och begrepp inom coaching av kollegor, av Hilmar Thor Hilmarsson, Utbildningshuset (2006)<p>
- Beteendeanalys i organisationer, kapitlen om instruktiv feedback och shaping, av Rolf Olofsson, Natur & Kultur (2012)<p>
- Återfallsprevention utifrån KBT och MI av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2017). <p> <b>Förberedelse:</b>
Förbered dig genom att repetera grunderna inom återfallsprevention, du kan till exempel ta del av Peter Wirbings bok Återfallsprevention utifrån KBT och MI: vid problem med alkohol och narkotika. Förbered dessutom egna frågeställningar utifrån egen erfarenhet. <p> <b>Former för bedömning</b>
Deltagaren får fortlöpande feedback under kursdagarna och genom inlämnande av inlämningsuppgifter.<p> <b>Uppföljning:</b> Efter uppföljningsdagen har du som deltagare tillgång till e-handledning från Peter Wirbing genom epost under tre månader. Utbildning kommer att följas upp genom mätning av effekt i verksamhet, KPH ansvarar.
<p>
<b> Kursdatum:</b> 13-14 oktober samt den 3 november. Närvaro alla tillfällen krävs. <p> Utbildningen är kostnadsfri (bekostas av centrala medel) men observera att full kurskostnad 3000 kr faktureras vid uteblivande eller sent återbud efter sista anmälningsdag. Kostnad för medarbetare från annan region ges till självkostnadspris, 3000:-.
<p>
<b>Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.</b>
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKF295D93D9EC2C750C12584F5004C3046Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1Inbjudan till fördjupad utbildning och metodstöd inom återfallsprevention.pdf; evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts4Current number of participants0
People on the waitlist0
Document ID6D47178C62B70E29C12584F5004E5912Admin access[Administrator]

Fördjupad utbildning och metodstöd inom återfallsprevention (ÅP) 13-14/10 samt 3/11

Utbildning
Datum:Tisdag den 13 oktober 2020 09:00 till Tisdag den 3 november 2020 16:00
Plats:Campus Nya Varvet, Göteborg
Information:Utbildningen ges av Peter Wirbing, Peter är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning (KBT), expert i alkoholfrågor, och har mångårigt arbetat som rådgivare och behandlare inom riskbruk och beroende av alkohol. Är författare till flertalet böcker.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer ha uppdrag som metodstödjare för återfallsprevention/ÅP. Primärt riktar sig utbildning till dig som har genomgått 5-poängsutbildning inom återfallsprevention vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Alternativt arbetar du aktivt med återfallsprevention och har långvarig erfarenhet av behandlingsmanualen Väckarklockan eller liknande manual. Utbildning riktar sig till samtliga vårdnivåer och professioner inom VGR eller medarbetare i verksamheter med VGR-avtal.

Lärandemål:

Kunskap och förståelse – efter genomförd utbildning ska du kunna; Redogöra för grundläggande teorier, och arbetsredskap i återfallsprevention, särskilt den funktionella analysen.

Färdighet och förmåga – efter genomförd utbildning ska du kunna; Planera, genomföra och utvärdera återfallsprevention för största patientnytta. Identifiera hinder för genomförande av återfallsprevention i verksamhet. Planera och genomföra metodstödjande insatser till kollegor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt– efter genomförd utbildning ska du kunna; Sätta in din specifika kunskap om återfallsprevention i ett verksamhetsperspektiv, att kunskapen blir verksam i vardagen. Sprida ett förhållningssätt som medför att stigmatisering av beroendetillstånd minskar.

Innehåll:

Kursdag 1: - Begreppet coachning, eller vilket är vårt uppdrag? - Färdigheten att använda instruktiv feedback - Lektionerna i återfallsprevention, demonstrationer och övningar lektion efter lektion i att tydliggöra/konceptualisera varje lektions teoretiska bakgrund och resonemang om vilka hinder och svårigheter i lektionerna som kan bli aktuellt att coacha om

Kursdag 2: - Coaching om "svåra patienter", bland att om sätt att anpassa återfallsprevention till möten med klienter med autism och adhd - Lektionerna i återfallsprevention, demonstrationer och övningar lektion efter lektion i att tydliggöra/konceptualisera varje lektions teoretiska bakgrund och resonemang om vilka hinder och svårigheter i lektionerna som kan bli aktuellt att coacha om - Val av övningsuppgifter med kollegor till kursdag 3, och presentation av inläsningsuppgifter i kurslitteraturen

Kursdag 3: - Uppföljning av tillämpningsuppgifterna - Frågor och svar utifrån kurslitteraturen - Fortsatta övningar i att i att tydliggöra/konceptualisera varje lektions teoretiska bakgrund och resonemang om vilka hinder och svårigheter i lektionerna som bli aktuellt att coacha om - Handlingsplaner görs av kursdeltagarna för hur de ska börja coacha kollegor i det kliniska vardagsarbetet.

Kurslitteratur: OBS! Kurslitteratur bekostas av verksamhet eller medarbetare enligt lokala rutiner.

- Coachingtrappan - en handbok i att coacha och motivera till resultat, kapitlen om teorier och begrepp inom coaching av kollegor, av Hilmar Thor Hilmarsson, Utbildningshuset (2006)

- Beteendeanalys i organisationer, kapitlen om instruktiv feedback och shaping, av Rolf Olofsson, Natur & Kultur (2012)

- Återfallsprevention utifrån KBT och MI av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2017).

Förberedelse: Förbered dig genom att repetera grunderna inom återfallsprevention, du kan till exempel ta del av Peter Wirbings bok Återfallsprevention utifrån KBT och MI: vid problem med alkohol och narkotika. Förbered dessutom egna frågeställningar utifrån egen erfarenhet.

Former för bedömning Deltagaren får fortlöpande feedback under kursdagarna och genom inlämnande av inlämningsuppgifter.

Uppföljning: Efter uppföljningsdagen har du som deltagare tillgång till e-handledning från Peter Wirbing genom epost under tre månader. Utbildning kommer att följas upp genom mätning av effekt i verksamhet, KPH ansvarar.

Kursdatum: 13-14 oktober samt den 3 november. Närvaro alla tillfällen krävs.

Utbildningen är kostnadsfri (bekostas av centrala medel) men observera att full kurskostnad 3000 kr faktureras vid uteblivande eller sent återbud efter sista anmälningsdag. Kostnad för medarbetare från annan region ges till självkostnadspris, 3000:-.

Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.

Etikett(er):UFA PTB
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:sofia.odersjo@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:eva.k.hallberg@vgregion.se
Måltider:

Fika och lunch ingår under dagarna

Specialkost: Laktosfri, Glutenfri, Vegetarisk

 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Anmäla mig

Redan anmäld?
För att ändra eller avboka din anmälan behöver du logga in  

Antal platser kvar: 20

Sista anmälningsdag:09/15/2020

Sista avbokningsdag:09/15/2020


Kursdag 3: - Uppföljning av tillämpningsuppgifterna - Frågor och svar utifrån kurslitteraturen - Fortsatta övningar i att i att tydliggöra/konceptualisera varje lektions teoretiska bakgrund och resonemang om vilka hinder och svårigheter i lektionerna som bli aktuellt att coacha om - Handlingsplaner görs av kursdeltagarna för hur de ska börja coacha kollegor i det kliniska vardagsarbetet.

Kurslitteratur: OBS! Kurslitteratur bekostas av verksamhet eller medarbetare enligt lokala rutiner.

- Coachingtrappan - en handbok i att coacha och motivera till resultat, kapitlen om teorier och begrepp inom coaching av kollegor, av Hilmar Thor Hilmarsson, Utbildningshuset (2006)

- Beteendeanalys i organisationer, kapitlen om instruktiv feedback och shaping, av Rolf Olofsson, Natur & Kultur (2012)

- Återfallsprevention utifrån KBT och MI av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2017).

Förberedelse: Förbered dig genom att repetera grunderna inom återfallsprevention, du kan till exempel ta del av Peter Wirbings bok Återfallsprevention utifrån KBT och MI: vid problem med alkohol och narkotika. Förbered dessutom egna frågeställningar utifrån egen erfarenhet.

Former för bedömning Deltagaren får fortlöpande feedback under kursdagarna och genom inlämnande av inlämningsuppgifter.

Uppföljning: Efter uppföljningsdagen har du som deltagare tillgång till e-handledning från Peter Wirbing genom epost under tre månader. Utbildning kommer att följas upp genom mätning av effekt i verksamhet, KPH ansvarar.

Kursdatum: 13-14 oktober samt den 3 november. Närvaro alla tillfällen krävs.

Utbildningen är kostnadsfri (bekostas av centrala medel) men observera att full kurskostnad 3000 kr faktureras vid uteblivande eller sent återbud efter sista anmälningsdag. Kostnad för medarbetare från annan region ges till självkostnadspris, 3000:-.

Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.\nLänk till händelsen: http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/6D47178C62B70E29C12584F5004E5912?opendocument&preview=1" />