AuthoursSkapad avSofia Odersjö/vgregion
[/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/AD093CF738AB36ACC125858F00352CE2?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i Notes<b>MET (Motivational Enhancement Therapy)</b> är en behandling som syftar till att utveckla individens motivation till förändring av skadligt bruk eller beroendetillstånd. Metoden bygger på MI-samtal samt kartläggning via frågeformulär och drogtester/relaterade biomarkörer. MI används för kartläggning, återkoppling och värdering av undersökningsresultat. Behandlingen är strukturerad och en närstående rekommenderas att delta i processen. MET rekommenderas som åtgärd då man arbetar med ungdomar som har bekymmer med alkohol och/eller droger men kan också med fördel användas inom primärvården till vuxna med alkoholproblem. Utbildningen ges under två dagar. Därtill sker eget arbete med MET-behandling mellan träffarna (t.ex. hemuppgifter och praktisk träning).<p>
Kursledare är Karl Mogren, leg psykolog. <p> <b>Kursens mål:</b> Efter avslutad kurs ska deltagare kunna beskriva och visa förståelse för den teoretiska grunden i MET. Vidare ska deltagare visa på förmåga att kunna genomföra en MET insats.<p>
<b>Förkunskapskrav:</b> Tidigare genomgången, alternativt pågående, utbildning i motiverande samtal (MI). <p> <b>Målgrupp:</b> All vård- och behandlingspersonal inom Västra Götalandsregionen primärvård och specialistpsykiatri. Personal som arbetar med barn och unga kommer att prioriteras. Antagning sker efter sista anmälningsdag.<p> <b>Kostnad:</b> Utbildningen är kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR finansierad verksamhet (bekostas av centrala medel). Personal från annan region är välkommen att söka men utbildningen ges då till självkostnadspris a´ 3500 kronor. Vid återbud efter sista anmälningsdagen eller anmäld som uteblir debiteras full kurskostnad. <p> <b>Kurslitteratur:</b> Information kommer skickas till antagna.<p>
<b>Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.</b>
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK55AA7C3F30B6F7EFC125858F0034D28DUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1evenemang.ics; Inbjudan till MET utbildning HT 2020.pdf
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts2Current number of participants0
People on the waitlist0
Document IDAD093CF738AB36ACC125858F00352CE2Admin access[Administrator]

MET (motivationshöjande behandling) 2/10 och 21/10

Utbildning
Hälsa
Datum:Fredag den 2 oktober 2020 09:00 till Onsdag den 21 oktober 2020 16:00
Plats:Campus Nya Varvet, Göteborg
Information:MET (Motivational Enhancement Therapy) är en behandling som syftar till att utveckla individens motivation till förändring av skadligt bruk eller beroendetillstånd. Metoden bygger på MI-samtal samt kartläggning via frågeformulär och drogtester/relaterade biomarkörer. MI används för kartläggning, återkoppling och värdering av undersökningsresultat. Behandlingen är strukturerad och en närstående rekommenderas att delta i processen. MET rekommenderas som åtgärd då man arbetar med ungdomar som har bekymmer med alkohol och/eller droger men kan också med fördel användas inom primärvården till vuxna med alkoholproblem. Utbildningen ges under två dagar. Därtill sker eget arbete med MET-behandling mellan träffarna (t.ex. hemuppgifter och praktisk träning).

Kursledare är Karl Mogren, leg psykolog.

Kursens mål: Efter avslutad kurs ska deltagare kunna beskriva och visa förståelse för den teoretiska grunden i MET. Vidare ska deltagare visa på förmåga att kunna genomföra en MET insats.

Förkunskapskrav: Tidigare genomgången, alternativt pågående, utbildning i motiverande samtal (MI).

Målgrupp: All vård- och behandlingspersonal inom Västra Götalandsregionen primärvård och specialistpsykiatri. Personal som arbetar med barn och unga kommer att prioriteras. Antagning sker efter sista anmälningsdag.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR finansierad verksamhet (bekostas av centrala medel). Personal från annan region är välkommen att söka men utbildningen ges då till självkostnadspris a´ 3500 kronor. Vid återbud efter sista anmälningsdagen eller anmäld som uteblir debiteras full kurskostnad.

Kurslitteratur: Information kommer skickas till antagna.

Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.

Etikett(er):UFA PTB
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:sofia.odersjo@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:eva.k.hallberg@vgregion.se
Måltider:

Fika och lunch ingår

Kostnad:3500 kronor
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Anmäla mig

Redan anmäld?
För att ändra eller avboka din anmälan behöver du logga in  

Antal platser kvar: 15

Sista anmälningsdag:09/01/2020

Sista avbokningsdag:09/01/2020