AuthoursSkapad avSofia Odersjö/vgregion
[/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/E8F924AD66B006CBC12585730045BF83?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesUtbildningen ges av Peter Wirbing, Peter är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning (KBT), expert i alkoholfrågor, och har mångårigt arbetat som rådgivare och behandlare inom riskbruk och beroende av alkohol. Är författare till flertalet böcker.<p> <b>Målgrupp: </b>Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer arbeta med återfallsprevention/ÅP. ÅP bör användas då du arbetar med personer som besväras av skadligt bruk eller beroendetillstånd men metoden kan användas även vid behandling av andra syndrom som gynnas av beteendeförändring. Utbildning riktar sig till samtliga vårdnivåer och professioner inom VGR. <p>
<b>Lärandemål: </b><p>
Kunskap och förståelse – efter genomförd utbildning ska du kunna;
Redogöra för grundläggande teorier och arbetsredskap i återfallsprevention.<p>
Färdighet och förmåga – efter genomförd utbildning ska du kunna;
Planera, genomföra och utvärdera återfallsprevention för största patientnytta.
Identifiera hinder för genomförande av återfallsprevention.<p>
Värderingsförmåga och förhållningssätt – efter genomförd utbildning ska du kunna;
Värdera när och hur återfallsprevention bör erbjudas till patient, att kunskapen blir verksam i vardagen.
Sprida ett förhållningssätt som medför att stigmatisering av beroendetillstånd minskar.<p>
<b>Innehåll:</b><p>
Kursdag 1: - KBT-inriktad rådgivning och behandling vid problem med alkohol, detta bör vi göra enligt forskningen och socialstyrelsen.
- Kartläggning av alkoholvanor med funktionell analys som verktyg; med fokus på att första funktionen av att dricka, introduktion till begreppen negativ och positiv förstärkning.
- Återfallsprevention för de som vill övergå till måttligt drickande, demonstration av de olika möjliga färdigheterna, och övningar att använda inom korta patientmöten.<p>
Kursdag 2:
- Alkohol och hjärnan, om alkoholens akuta och långsiktiga effekter i hjärnan, och hur de kan både initiera ett problematiskt drickande och vidmakthålla det. Och om sambanden mellan alkohol och oro och nedstämdhet ur ett hjärnperspektiv.
- Kontrollerat drickande, när passar det in, och vad innebär det?
- Återfallsprevention för de som vill avstå helt, demonstration av de olika möjliga färdigheterna, och övningar att använda inom korta patientmöten.
- Val av övningsuppgifter med patienter till kursdag 3, och presentation av inläsningsuppgifter i kurslitteraturen. <p>
Kursdag 3:
- Uppföljning av tillämpningsuppgifterna
- Frågor och svar utifrån kurslitteraturen
- Fortsatta övningar att använda de olika återfallspreventiva färdigheterna; med målet att uppnå bemästringskänsla
- Handlingsplaner görs av kursdeltagarna för hur de ska implementera metoden i det kliniska vardagsarbetet, d v s komma igång med och vidmakthålla det återfallspreventiva arbetet <p>
<b>Kurslitteratur:</b> <b>OBS! </b> Kurslitteratur bekostas av verksamhet eller medarbetare enligt lokala rutiner. <p>- Sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om levnadsvanor i vården av Barbro Holm Ivarsson, Natur & Kultur (2014)<p>
- Alkohol - en fråga för oss i vården av Sven Wåhlin, Studentlitteratur (2015)<p>
- Återfallsprevention utifrån KBT och MI av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2017)<p>
<b>Förberedelse:</b> Du kommer att bjudas in till utbildningen via Lärplattformen och får där information om förberedelser.<p> <b>Former för bedömning:</b> Deltagaren får fortlöpande feedback under kursdagarna och genom inlämnande av inlämningsuppgifter.<p>
<b>Uppföljning:</b> Efter uppföljningsdagen har du som deltagare tillgång till e-handledning från Peter Wirbing genom epost under tre månader. Utbildning kommer att följas upp genom mätning av effekt i verksamhet, KPH ansvarar. <p>
<b> Kursdatum:</b> 14 sept, 29 sept och 20 okt. Närvaro alla tillfällen krävs. <p> Utbildningen är kostnadsfri (bekostas av centrala medel) men observera att full kurskostnad 3000 kr faktureras vid uteblivande eller sent återbud efter sista anmälningsdag. Kostnad för medarbetare från annan region ges till självkostnadspris, 3000 kr.<p> Antagning sker efter sista anmälningsdag<p>
<b>För att kunna hålla avstånd i lokalen och följa rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, är antalet platser 15. </b>
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKFEB16D4BEF16F2BCC12585730045862CUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1Inbjudan till basutbildning i återfallsprevention! HT20.pdf; evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts32Current number of participants0
People on the waitlist0
Document IDE8F924AD66B006CBC12585730045BF83Admin access[Administrator]

Basutbildning i återfallsprevention 14 sept, 29 sept samt 20 okt

Utbildning
Datum:Måndag den 14 september 2020 09:00 till Tisdag den 20 oktober 2020 16:00
Plats:Campus Nya Varvet, Göteborg
Information:Utbildningen ges av Peter Wirbing, Peter är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning (KBT), expert i alkoholfrågor, och har mångårigt arbetat som rådgivare och behandlare inom riskbruk och beroende av alkohol. Är författare till flertalet böcker.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer arbeta med återfallsprevention/ÅP. ÅP bör användas då du arbetar med personer som besväras av skadligt bruk eller beroendetillstånd men metoden kan användas även vid behandling av andra syndrom som gynnas av beteendeförändring. Utbildning riktar sig till samtliga vårdnivåer och professioner inom VGR.

Lärandemål:

Kunskap och förståelse – efter genomförd utbildning ska du kunna; Redogöra för grundläggande teorier och arbetsredskap i återfallsprevention.

Färdighet och förmåga – efter genomförd utbildning ska du kunna; Planera, genomföra och utvärdera återfallsprevention för största patientnytta. Identifiera hinder för genomförande av återfallsprevention.

Värderingsförmåga och förhållningssätt – efter genomförd utbildning ska du kunna; Värdera när och hur återfallsprevention bör erbjudas till patient, att kunskapen blir verksam i vardagen. Sprida ett förhållningssätt som medför att stigmatisering av beroendetillstånd minskar.

Innehåll:

Kursdag 1: - KBT-inriktad rådgivning och behandling vid problem med alkohol, detta bör vi göra enligt forskningen och socialstyrelsen. - Kartläggning av alkoholvanor med funktionell analys som verktyg; med fokus på att första funktionen av att dricka, introduktion till begreppen negativ och positiv förstärkning. - Återfallsprevention för de som vill övergå till måttligt drickande, demonstration av de olika möjliga färdigheterna, och övningar att använda inom korta patientmöten.

Kursdag 2: - Alkohol och hjärnan, om alkoholens akuta och långsiktiga effekter i hjärnan, och hur de kan både initiera ett problematiskt drickande och vidmakthålla det. Och om sambanden mellan alkohol och oro och nedstämdhet ur ett hjärnperspektiv. - Kontrollerat drickande, när passar det in, och vad innebär det? - Återfallsprevention för de som vill avstå helt, demonstration av de olika möjliga färdigheterna, och övningar att använda inom korta patientmöten. - Val av övningsuppgifter med patienter till kursdag 3, och presentation av inläsningsuppgifter i kurslitteraturen.

Kursdag 3: - Uppföljning av tillämpningsuppgifterna - Frågor och svar utifrån kurslitteraturen - Fortsatta övningar att använda de olika återfallspreventiva färdigheterna; med målet att uppnå bemästringskänsla - Handlingsplaner görs av kursdeltagarna för hur de ska implementera metoden i det kliniska vardagsarbetet, d v s komma igång med och vidmakthålla det återfallspreventiva arbetet

Kurslitteratur: OBS! Kurslitteratur bekostas av verksamhet eller medarbetare enligt lokala rutiner.

- Sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om levnadsvanor i vården av Barbro Holm Ivarsson, Natur & Kultur (2014)

- Alkohol - en fråga för oss i vården av Sven Wåhlin, Studentlitteratur (2015)

- Återfallsprevention utifrån KBT och MI av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2017)

Förberedelse: Du kommer att bjudas in till utbildningen via Lärplattformen och får där information om förberedelser.

Former för bedömning: Deltagaren får fortlöpande feedback under kursdagarna och genom inlämnande av inlämningsuppgifter.

Uppföljning: Efter uppföljningsdagen har du som deltagare tillgång till e-handledning från Peter Wirbing genom epost under tre månader. Utbildning kommer att följas upp genom mätning av effekt i verksamhet, KPH ansvarar.

Kursdatum: 14 sept, 29 sept och 20 okt. Närvaro alla tillfällen krävs.

Utbildningen är kostnadsfri (bekostas av centrala medel) men observera att full kurskostnad 3000 kr faktureras vid uteblivande eller sent återbud efter sista anmälningsdag. Kostnad för medarbetare från annan region ges till självkostnadspris, 3000 kr.

Antagning sker efter sista anmälningsdag

För att kunna hålla avstånd i lokalen och följa rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, är antalet platser 15.

Etikett(er):UFA PTB
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:sofia.odersjo@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:eva.k.hallberg@vgregion.se
Måltider:

Fika och lunch ingår under dagarna

Specialkost: Laktosfri, Glutenfri, Vegetarisk

 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Anmäla mig

Redan anmäld?
För att ändra eller avboka din anmälan behöver du logga in  

Antal platser kvar: 15

Sista anmälningsdag:08/17/2020

Sista avbokningsdag:08/17/2020