AuthoursSkapad avKerstin Nettelblad/vgregion
[/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/50EFCD0578180926C12585D1004212BA?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesVälkommen till en digital basutbildning med fokus på att möta och samtala med barn som levt i en familj där det förekommer våld.
◾Våld i nära relation ur ett barns perspektiv ◾Vilka konsekvenser får upplevelser av våld för barn? ◾Hur kan man upptäcka dessa barn och vad behöver de för stöd? ◾Hur kan man samtal med barn som bär på upplevelser av våld i nära relation? Under föreläsningen beskrivs också Utväg Skaraborgs arbete med barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj. Målgrupp: Personal som i sitt yrke kommer i kontakt med målgruppen eller deras föräldrar; Socialsekreterare, polis, åklagarkammare, kriminalvård, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, elevhälsopersonal, lärare, förskolepersonal, fritids, familjecentraler.
Genom samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland är basutbildningen kostnadsfri för yrkesverksamma i Utväg Skaraborgs myndighetssamverkan och Länsstyrelsens uppdragsområde.
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK011361C247D02F4EC12585D100407DF3Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts1Current number of participants75
People on the waitlist0
Document ID50EFCD0578180926C12585D1004212BAAdmin access[Administrator]

Samtal med barn

Utbildning
Datum:Onsdag den 9 december 2020 09:00 - 15:00
Plats:Digital utbildning via Zoom,
Information:Välkommen till en digital basutbildning med fokus på att möta och samtala med barn som levt i en familj där det förekommer våld. ◾Våld i nära relation ur ett barns perspektiv ◾Vilka konsekvenser får upplevelser av våld för barn? ◾Hur kan man upptäcka dessa barn och vad behöver de för stöd? ◾Hur kan man samtal med barn som bär på upplevelser av våld i nära relation? Under föreläsningen beskrivs också Utväg Skaraborgs arbete med barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj. Målgrupp: Personal som i sitt yrke kommer i kontakt med målgruppen eller deras föräldrar; Socialsekreterare, polis, åklagarkammare, kriminalvård, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, elevhälsopersonal, lärare, förskolepersonal, fritids, familjecentraler. Genom samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland är basutbildningen kostnadsfri för yrkesverksamma i Utväg Skaraborgs myndighetssamverkan och Länsstyrelsens uppdragsområde.
Målgrupper:Apotekspersonal, Arbetsterapeut, Barnmorskor, Dietister, Fysioterapeuter, Kommunal hälso- och sjukvård, Kultur och fritid, Kurator, Ledning, Logoped, Läkare, Läkarsekreterare, Privata vårdgivare, Psykologer, Rehabilitering och förebyggande, Sjuksköterskor, Tandhygienister, Tandläkare, Tandsköterskor, Tandvårdspersonal, Undersköterskor, Utbildning
Etikett(er):Våld i nära relation, Utväg, Barn, samtal, bemötande
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:kerstin.nettelblad@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:kerstin.nettelblad@vgregion.se
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:12/01/2020

Sista avbokningsdag:12/08/2020