AuthoursSkapad avEllen Öhrström/vgregion
[/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/A8E5423C8CF719C5C1258512004AE1D3?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i Notes- Forskningsprocessen, typ av studie
- Informations- och litteratursökning
- Kvantitativa studier
• Datainsamling, mätmetoder
• Deskriptiv statistik, statistisk ”power”, inferens och estimering
• Parametriska och icke parametriska test, korrelation och regression
• Effektmodifiering och confounding, • Klinisk forskning
• Epidemiologi
- Kvalitativa metoder
• Datainsamling
• Intervjuteknik
• Analys och tolkning
- Att skriva en artikel, referee
- Forsknings- och patientetik
- Forskningsfinansiering
- Att skriva ansökan
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKD921EFBC4486FD40C1258512004AA19AUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1Inbjudan Forskningsmetodik 2020.doc; evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts4Current number of participants22
People on the waitlist0
Document IDA8E5423C8CF719C5C1258512004AE1D3Admin access[Administrator]

ST kurs - Forskningsmetodik

Utbildning
Tandvård
Datum:Onsdag den 23 september 2020 09:00 till Fredag den 9 oktober 2020 16:00
Plats:F5, våning 4, Odontologen, Göteborg
Information:- Forskningsprocessen, typ av studie - Informations- och litteratursökning - Kvantitativa studier • Datainsamling, mätmetoder • Deskriptiv statistik, statistisk ”power”, inferens och estimering • Parametriska och icke parametriska test, korrelation och regression • Effektmodifiering och confounding, • Klinisk forskning • Epidemiologi - Kvalitativa metoder • Datainsamling • Intervjuteknik • Analys och tolkning - Att skriva en artikel, referee - Forsknings- och patientetik - Forskningsfinansiering - Att skriva ansökan
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:hanna.carlen@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:hanna.carlen@vgregion.se
Kostnad:9000 kronor
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:09/23/2020

Sista avbokningsdag:09/09/2020