AuthoursSkapad avMia Harty/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/225353FB9FD81FADC12584B000178E90?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesRisken för suicidhandlingar är bland det svåraste att upptäcka och hantera inom vården. Eftersom suicidtankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla. <P><B>Upplägg:</B>Dagen kommer att belysa och ge konkret vägledning om vilka åtgärder som kan förhindra suicid. Hur? Genom föreläsningar, filmer, workshops och hållpunkter för samtalsstrategi som möjliggör de tre viktigaste suicidpreventiva komponenterna i sjukvården: Mötet, bedömning och krisplan. <br><B>Målgrupp:</B>Temadagen riktar sig till yrkesverksamma som möter patienter med psykisk ohälsa inom primärvård och psykiatrisk specialistvård för barn, unga och vuxna. Under dagen får vi lyssna på suicidforskare och erfarna kliniska praktiker, men du förväntats också vara aktiv i bl. a workshops.<br><B>Förkunskap:</B> Till denna medtas ett patientfall – ett eget eller en kollegas möte med en patient som inte orkar leva. Max ½ A4.OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKCB0B0B7087270016C12584B000167F53Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1Inbjudan till temadag - suicidprevention i praktik.pdf; evenemang.ics; Program.pdf
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants92
People on the waitlist0
Document ID225353FB9FD81FADC12584B000178E90Admin access[Administrator]

Suicidprevention i praktik - Att möta den som inte orkar leva

Temadagar
Vård
Datum:Onsdag den 18 december 2019 09:00 - 16:00
Plats:VGR Konferenscenter, Lokal Bergslagsbanan, Göteborg
Information:Risken för suicidhandlingar är bland det svåraste att upptäcka och hantera inom vården. Eftersom suicidtankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla.

Upplägg:Dagen kommer att belysa och ge konkret vägledning om vilka åtgärder som kan förhindra suicid. Hur? Genom föreläsningar, filmer, workshops och hållpunkter för samtalsstrategi som möjliggör de tre viktigaste suicidpreventiva komponenterna i sjukvården: Mötet, bedömning och krisplan.
Målgrupp:Temadagen riktar sig till yrkesverksamma som möter patienter med psykisk ohälsa inom primärvård och psykiatrisk specialistvård för barn, unga och vuxna. Under dagen får vi lyssna på suicidforskare och erfarna kliniska praktiker, men du förväntats också vara aktiv i bl. a workshops.
Förkunskap: Till denna medtas ett patientfall – ett eget eller en kollegas möte med en patient som inte orkar leva. Max ½ A4.

Målgrupper:Vård
Etikett(er):UFA, PTSP
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:mia.harty@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:mia.harty@vgregion.se
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:12/06/2019

Sista avbokningsdag:12/04/2019