AuthoursSkapad avSofia Odersjö/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/47ED322A3FAF2642C125847A003F4305?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesKursen ger kunskaper och färdigheter för gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden <b>Ha Koll!</b>. Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling. Metoden kan tillämpas för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD, Autism samt för personer som har medfödda funktionsnedsättningar (tex RMB, CP), lindrig utvecklingsstörning eller som har psykisk sjukdom/ohälsa.<p> <b>Kursupplägg</b>
Kursen omfattar en tredagarskurs, var av en kursdag är digital, två dagar är fysiska, en certifieringsuppgift samt erbjudande om att delta i webbinarium.
Två veckor innan kursdagarna kommer deltagarna att få tillgång till ett digitalt-klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av filmer artiklar och delar av manualerna till Ha koll! och ATMS - S.
Tiden för självstudier innan kusen samt sammanställning av certifieringsuppgiften tar cirka åtta timmar totalt.
Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och behandlingsmetoden i din verksamhet. Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.<p>
<b>Kurslitteratur ingår:</b> Aktivitet i Tid Med Struktur - självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS¬-S) och Ha koll! Manual för gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S). <p>
<b>Förberedelse:</b> Inför kursdagarna behöver du som deltagare förbereda dig genom att läsa en artikel och ett utdrag ur manualen. Du behöver avsätta tid för detta. Du kommer att få tillgång till ett digitalt klassrum den 25 november där allt material ligger.<p>
<b>Efterarbete/certifiering:</b> Syftet med certifieringsuppgiften är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. Certifieringen är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för.
<p><b>Certifieringsuppgiften är obligatorisk för att du ska bli certifierad användare av Ha koll! metoden. </b>Den innebär att du (under det kommande året) ska genomföra metoden och sedan reflektera över resultatet. Information om hur certifieringsuppgiften går till får du i det digitala klassrummet efter att du blivit antagen. Du kommer att ha ett år på dig att inkomma med en uppgift för att bli certifierade användare av Ha Koll!
Du erbjuds också som en del i din certifiering att delta på ett webbinarium (en timme). Information om detta kommer i det digitala klassrummet och under kursen. Du kommer att ha tillgång till det digitala klassrummet under hela den perioden. I det digitala klassrummet finns också ett kommunikationsforum där deltagare kan diskutera sinsemellan och även ställa frågor till kursledarna. <p>
<b>Kursens mål:</b> Du ska efter genomförd kurs ha uppnått färdigheter som gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden ”Ha Koll” så att bästa patientnytta nås.
<p><b>Målgrupp:</b> Leg. arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga. 20 platser finns.
<p><b>Kostnad:</b> Utbildningen är kostnadsfri för VGR-personal, men observera att full kurskostnad faktureras vid uteblivande, avhopp eller sent återbud. I mån av plats kan deltagare från annan huvudman delta men man faktureras då till självkostnadspris. <p>
<b>Tider:</b> Dag 1: Kl 9:45 - 17:00, Dag 2 Kl 8:30 - 15:00. <p>
<b>Godkännande av chef:</b> För att söka kursen måste din chef först ha godkänt att du får gå utbildningen. <p><b>Antagning:</b> Om fler än 20 personer söker utbildningen så kommer urval att ske utifrån fördelningsnyckel. Separat antagningsmail skickas efter sista anmälningsdag, 18 november.
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKAF1E7188E6F84A69C125847A003D3DF0Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants24
People on the waitlist0
Document ID47ED322A3FAF2642C125847A003F4305Admin access[Administrator]

Ha Koll! – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

Utbildning
Datum:Måndag den 9 december 2019 09:45 till Tisdag den 10 december 2019 15:00
Plats:VGR Campus Nya Varvet , lokal Storseglet , Göteborg
Information:Kursen ger kunskaper och färdigheter för gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden Ha Koll!. Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling. Metoden kan tillämpas för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD, Autism samt för personer som har medfödda funktionsnedsättningar (tex RMB, CP), lindrig utvecklingsstörning eller som har psykisk sjukdom/ohälsa.

Kursupplägg Kursen omfattar en tredagarskurs, var av en kursdag är digital, två dagar är fysiska, en certifieringsuppgift samt erbjudande om att delta i webbinarium. Två veckor innan kursdagarna kommer deltagarna att få tillgång till ett digitalt-klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av filmer artiklar och delar av manualerna till Ha koll! och ATMS - S. Tiden för självstudier innan kusen samt sammanställning av certifieringsuppgiften tar cirka åtta timmar totalt. Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och behandlingsmetoden i din verksamhet. Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.

Kurslitteratur ingår: Aktivitet i Tid Med Struktur - självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS¬-S) och Ha koll! Manual för gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S).

Förberedelse: Inför kursdagarna behöver du som deltagare förbereda dig genom att läsa en artikel och ett utdrag ur manualen. Du behöver avsätta tid för detta. Du kommer att få tillgång till ett digitalt klassrum den 25 november där allt material ligger.

Efterarbete/certifiering: Syftet med certifieringsuppgiften är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. Certifieringen är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för.

Certifieringsuppgiften är obligatorisk för att du ska bli certifierad användare av Ha koll! metoden. Den innebär att du (under det kommande året) ska genomföra metoden och sedan reflektera över resultatet. Information om hur certifieringsuppgiften går till får du i det digitala klassrummet efter att du blivit antagen. Du kommer att ha ett år på dig att inkomma med en uppgift för att bli certifierade användare av Ha Koll! Du erbjuds också som en del i din certifiering att delta på ett webbinarium (en timme). Information om detta kommer i det digitala klassrummet och under kursen. Du kommer att ha tillgång till det digitala klassrummet under hela den perioden. I det digitala klassrummet finns också ett kommunikationsforum där deltagare kan diskutera sinsemellan och även ställa frågor till kursledarna.

Kursens mål: Du ska efter genomförd kurs ha uppnått färdigheter som gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden ”Ha Koll” så att bästa patientnytta nås.

Målgrupp: Leg. arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga. 20 platser finns.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för VGR-personal, men observera att full kurskostnad faktureras vid uteblivande, avhopp eller sent återbud. I mån av plats kan deltagare från annan huvudman delta men man faktureras då till självkostnadspris.

Tider: Dag 1: Kl 9:45 - 17:00, Dag 2 Kl 8:30 - 15:00.

Godkännande av chef: För att söka kursen måste din chef först ha godkänt att du får gå utbildningen.

Antagning: Om fler än 20 personer söker utbildningen så kommer urval att ske utifrån fördelningsnyckel. Separat antagningsmail skickas efter sista anmälningsdag, 18 november.

Målgrupper:Arbetsterapeut
Etikett(er):UFA PTA
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:sofia.odersjo@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:eva.k.hallberg@vgregion.se
Måltider:

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Specialkost: Laktosfri, Glutenfri, Vegetarisk

Kostnad:12000 kronor
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:11/18/2019

Sista avbokningsdag:11/18/2019