AuthoursSkapad avSofia Odersjö/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/53DEC5229922BB40C1258469004F0EFC?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i Notes<b>Kursledarutbildning i föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI – för föräldrar till tonåringar med ADHD 13–17 år </b><p> STRATEGI är ett manualbaserat psykoedukativt föräldrautbildningsprogram som riktar sig specifikt till föräldrar som har barn med ADHD. Det finns i två versioner, dels för föräldrar till barn i åldern 4–12 år, dels för föräldrar till tonåringar 13–17 år. STRATEGI är avsett att erbjudas i anslutning till att barnet eller tonåringen, efter utredning, fått sin diagnos. Programmet har utarbetat av Agneta Hellström som arbetat under många år med kunskapsförmedling och metodutveckling för att förbättra stödet till barn och ungdomar med ADHD. Hon är grundare och tidigare enhetschef vid ADHD-center i Stockholms läns landsting. STRATEGI syftar till att, genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte, ge föräldrarna förståelse för vad ADHD innebär, strategier att hantera vardagen samt kännedom om samhällets stödinsatser. Föräldrakursen består av fem lektionstillfällen á tre timmar en gång per vecka. Programmet lämpar sig för såväl stora (25–30) som mindre (8–12) föräldragrupper och kan därför bli mycket kostnadseffektivt. Utvärderingar visar mycket hög brukartillfredsställelse bland de föräldrar som genomgått programmet. Se vidare www.sinus.se/strategi.
<p><b>Kursledarutbildning och material </b>
Kursledarutbildning i STRATEGI - programmet består av två heldagar för respektive programversion. Kursledarutbildare är Agneta Hellström. Vid utbildningen gås programmets teoretiska bakgrund, uppläggning och innehåll igenom. Pedagogiska metoder för att leda föräldrakurserna gås också igenom och diskuteras. STRATEGI -materialet består av en kursledarmanual samt en föräldrapärm/deltagarpärm. Deltagarpärmen består av åhörarkopior av de PowerPoint-presentationer som visas vid de olika lektionerna under föräldrakursen samt diverse informationsmaterial. <p>Efter genomgången kursledarutbildning får deltagarna ett kursintyg som berättigar dem att leda kurser i STRATEGI. Kursledarna förses med regelbundna uppdateringar av programmet och deltagarmaterialet via en hemsida www.sinus.se/strategi där också information om programmets utveckling, erfarenhetsutbyte mellan kursledare med mera kommer att vara tillgängligt för dem som gått utbildningen. <p><b>OBS! </b>Full närvaro på kursen krävs för kursintyg och inloggningsuppgifter, du måste alltså närvara hela utbildningsdagarna, 14-15/11. Tider: Dag1 09.00-16.30, Dag 2 08.30-16.00 <p><b>Kursens mål:</b> Du ska efter genomförd kurs ha uppnått färdigheter i att leda föräldrakurser som bygger på det manualbaserade programmet STRATEGI, för föräldrar till tonåringar med ADHD i åldern 13-17 år. <p><b>Efterarbete: </b>Du bör ha tid (minst fem timmar per lektion/gruppträff rekommenderas) inför genomförande av din första föräldrautbildning. Efter att du har genomfört denna första kurs förväntas du diskutera dina erfarenheter med en senior kollega för att få feedback. <p><b>Målgrupp:</b> Lämpliga yrkeskategorier för att leda föräldrakurserna kan vara sjuksköterskor, psykologer, socionomer eller specialpedagoger. De blivande kursledarna behöver ha goda baskunskaper om ADHD och gärna erfarenhet av att leda föräldragrupper. Föräldrakurserna kan ledas av en eller två kursledare och det är därför av värde att verksamheten tillser att man utbildar minst två personer från samma arbetsplats. <p><b>Kostnad:</b> Utbildningen är kostnadsfri för VGR-personal, men observera att full kurskostnad 4500 kr, faktureras vid uteblivande eller sent återbud. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår. I mån av plats kan deltagare från annan huvudman delta men man faktureras då till självkostnadspris. <p><b>Tider:</b> 14/11 09.00-16.30, 15/11 08.30-16.00 <p>Godkännande av chef: För att söka kursen måste din chef först ha godkänt att du får gå utbildningen.
<p> Separat antagningsmail skickas efter sista anmälningsdag
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKE3F494F0431726C5C1258469004D59FCUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1Inbjudan Kursledarutbildning i föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI.pdf; evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants18
People on the waitlist0
Document ID53DEC5229922BB40C1258469004F0EFCAdmin access[Administrator]

Kursledarutbildning i föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI

Utbildning
Datum:Torsdag den 14 november 2019 08:30 till Fredag den 15 november 2019 16:30
Plats:Gamla Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg
Information:Kursledarutbildning i föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI – för föräldrar till tonåringar med ADHD 13–17 år

STRATEGI är ett manualbaserat psykoedukativt föräldrautbildningsprogram som riktar sig specifikt till föräldrar som har barn med ADHD. Det finns i två versioner, dels för föräldrar till barn i åldern 4–12 år, dels för föräldrar till tonåringar 13–17 år. STRATEGI är avsett att erbjudas i anslutning till att barnet eller tonåringen, efter utredning, fått sin diagnos. Programmet har utarbetat av Agneta Hellström som arbetat under många år med kunskapsförmedling och metodutveckling för att förbättra stödet till barn och ungdomar med ADHD. Hon är grundare och tidigare enhetschef vid ADHD-center i Stockholms läns landsting. STRATEGI syftar till att, genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte, ge föräldrarna förståelse för vad ADHD innebär, strategier att hantera vardagen samt kännedom om samhällets stödinsatser. Föräldrakursen består av fem lektionstillfällen á tre timmar en gång per vecka. Programmet lämpar sig för såväl stora (25–30) som mindre (8–12) föräldragrupper och kan därför bli mycket kostnadseffektivt. Utvärderingar visar mycket hög brukartillfredsställelse bland de föräldrar som genomgått programmet. Se vidare www.sinus.se/strategi.

Kursledarutbildning och material Kursledarutbildning i STRATEGI - programmet består av två heldagar för respektive programversion. Kursledarutbildare är Agneta Hellström. Vid utbildningen gås programmets teoretiska bakgrund, uppläggning och innehåll igenom. Pedagogiska metoder för att leda föräldrakurserna gås också igenom och diskuteras. STRATEGI -materialet består av en kursledarmanual samt en föräldrapärm/deltagarpärm. Deltagarpärmen består av åhörarkopior av de PowerPoint-presentationer som visas vid de olika lektionerna under föräldrakursen samt diverse informationsmaterial.

Efter genomgången kursledarutbildning får deltagarna ett kursintyg som berättigar dem att leda kurser i STRATEGI. Kursledarna förses med regelbundna uppdateringar av programmet och deltagarmaterialet via en hemsida www.sinus.se/strategi där också information om programmets utveckling, erfarenhetsutbyte mellan kursledare med mera kommer att vara tillgängligt för dem som gått utbildningen.

OBS! Full närvaro på kursen krävs för kursintyg och inloggningsuppgifter, du måste alltså närvara hela utbildningsdagarna, 14-15/11. Tider: Dag1 09.00-16.30, Dag 2 08.30-16.00

Kursens mål: Du ska efter genomförd kurs ha uppnått färdigheter i att leda föräldrakurser som bygger på det manualbaserade programmet STRATEGI, för föräldrar till tonåringar med ADHD i åldern 13-17 år.

Efterarbete: Du bör ha tid (minst fem timmar per lektion/gruppträff rekommenderas) inför genomförande av din första föräldrautbildning. Efter att du har genomfört denna första kurs förväntas du diskutera dina erfarenheter med en senior kollega för att få feedback.

Målgrupp: Lämpliga yrkeskategorier för att leda föräldrakurserna kan vara sjuksköterskor, psykologer, socionomer eller specialpedagoger. De blivande kursledarna behöver ha goda baskunskaper om ADHD och gärna erfarenhet av att leda föräldragrupper. Föräldrakurserna kan ledas av en eller två kursledare och det är därför av värde att verksamheten tillser att man utbildar minst två personer från samma arbetsplats.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för VGR-personal, men observera att full kurskostnad 4500 kr, faktureras vid uteblivande eller sent återbud. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår. I mån av plats kan deltagare från annan huvudman delta men man faktureras då till självkostnadspris.

Tider: 14/11 09.00-16.30, 15/11 08.30-16.00

Godkännande av chef: För att söka kursen måste din chef först ha godkänt att du får gå utbildningen.

Separat antagningsmail skickas efter sista anmälningsdag

Etikett(er):UFA, PTA
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:sofia.odersjo@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:eva.k.hallberg@vgregion.se
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:11/07/2019

Sista avbokningsdag:10/28/2019