AuthoursSkapad avSofia Odersjö/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/5A83473F11511829C12585C20041EB72?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i Notes<b>Förändringar rörande MI-nätverksdag 23 november!<p>
På grund av rådande situation kring covid-19 kommer nätversdagen att hållas digitalt. Under dagen kommer vi ha gemensam information och reflektion i helgrupp, men deltagarna ges även möjlighet att öva MI-färdigheter i små grupper. Ett träningsfokus kommer då att bli att använda MI vid digitala vårdmöten, något som vi i allt större utsträckning börjar använda oss av inom hälso- och sjukvården. </b><p> <b>Regionalt processteam skadligt bruk och beroende bjuder in till MI-nätverksträff inom VGR! </b> <p> Dagen kommer huvudsakligen att ägnas åt övning av MI-färdigheter och samtal, men även gemensam reflektion kring användandet av MI inom olika kliniska verksamheter. Om du önskar träna på något speciellt är du välkommen att höra av dig med önskemål. <p><b>Information om nätverket:</b> Nätverket träffas cirka två gånger per termin och naturligtvis har du som är eller vill bli delaktig i nätverket stora möjligheter att påverka nätverkets uppbyggnad och innehåll.
Ett nätverk erbjuder dig möjlighet att få kontakt med medarbetare som du kan dela erfarenheter med, i nätverket kommer du att kunna diskutera olika frågor samt träna MI- färdigheter. Det viktigaste målet är att dina MI-kunskaper används och kommer till nytta för våra patienter. Ett annat mål vi hoppas på är att du framöver ska kunna känna dig trygg i din förmåga att ge goda råd till dina medarbetar så att MI-andan kan spridas inom våra verksamheter. <p> <b>Målgrupp:</b> Medarbetare inom VGR som har genomgått MI-utbildning och som önskar fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom MI. Som medarbetare känner du engagemang inför MI och på sikt hoppas vi att du kan stötta andra medarbetare till att använda både MI- förenliga samtalsfärdigheter och MI-anda i sitt arbete. <p>
<b>Kostnad:</b> Kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR finansierad verksamhet. Observera att full kurskostnad faktureras vid uteblivande eller sent återbud.
<p>Det finns ett begränsat antal platser och du kommer att få ett separat bekräftelsemejl om du blir antagen. <p>
<b>Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.</b>
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKA660E23F6FA47EB8C12585C200416C2BUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants18
People on the waitlist0
Document ID5A83473F11511829C12585C20041EB72Admin access[Administrator]

DIGITALT MI-nätverk, workshop - övning av MI-färdigheter och samtal

Utbildning
Vård
Datum:Måndag den 23 november 2020 09:00 - 16:00
Plats:DIGITALT, Göteborg
Information:Förändringar rörande MI-nätverksdag 23 november!

På grund av rådande situation kring covid-19 kommer nätversdagen att hållas digitalt. Under dagen kommer vi ha gemensam information och reflektion i helgrupp, men deltagarna ges även möjlighet att öva MI-färdigheter i små grupper. Ett träningsfokus kommer då att bli att använda MI vid digitala vårdmöten, något som vi i allt större utsträckning börjar använda oss av inom hälso- och sjukvården.

Regionalt processteam skadligt bruk och beroende bjuder in till MI-nätverksträff inom VGR!

Dagen kommer huvudsakligen att ägnas åt övning av MI-färdigheter och samtal, men även gemensam reflektion kring användandet av MI inom olika kliniska verksamheter. Om du önskar träna på något speciellt är du välkommen att höra av dig med önskemål.

Information om nätverket: Nätverket träffas cirka två gånger per termin och naturligtvis har du som är eller vill bli delaktig i nätverket stora möjligheter att påverka nätverkets uppbyggnad och innehåll. Ett nätverk erbjuder dig möjlighet att få kontakt med medarbetare som du kan dela erfarenheter med, i nätverket kommer du att kunna diskutera olika frågor samt träna MI- färdigheter. Det viktigaste målet är att dina MI-kunskaper används och kommer till nytta för våra patienter. Ett annat mål vi hoppas på är att du framöver ska kunna känna dig trygg i din förmåga att ge goda råd till dina medarbetar så att MI-andan kan spridas inom våra verksamheter.

Målgrupp: Medarbetare inom VGR som har genomgått MI-utbildning och som önskar fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom MI. Som medarbetare känner du engagemang inför MI och på sikt hoppas vi att du kan stötta andra medarbetare till att använda både MI- förenliga samtalsfärdigheter och MI-anda i sitt arbete.

Kostnad: Kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR finansierad verksamhet. Observera att full kurskostnad faktureras vid uteblivande eller sent återbud.

Det finns ett begränsat antal platser och du kommer att få ett separat bekräftelsemejl om du blir antagen.

Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.

Etikett(er):UFA PTB
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:sofia.odersjo@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:fanny.saavedra@vgregion.se
Kostnad:1000 kronor
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:11/09/2020

Sista avbokningsdag:10/27/2020