AuthoursSkapad avAnnika C Börjesson/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/88FE3E57DF476B1FC12583D300428A5E?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesKursinnehåll: Vi rekommenderar idag många av våra patienter och befolkningen i stort att vara fysiskt aktiva för att uppnå bättre hälsa. Detta medför också en ökad risk att drabbas av träningsrelaterade skador och besvär. Det organiserade idrottandet ökar i allt lägre åldrar, men även bland medelålders och äldre. Kursens syfte är att belysa och fördjupa kunskap om de idrottsrelaterade besvär man som allmänläkare träffar på sin mottagning, jourcentral eller kanske som aktiv i en idrottsförening.
OBS! Eftersom detta är en praktisk kurs med träning av undersökningsteknik på varandra ska klädsel vara därefter dvs lättare träningskläder.
Lärandemål: Efter kursen skall deltagaren med större säkerhet kunna:
- Undersöka praktiskt, utreda, diagnostisera och behandla vanliga skador och besvär relaterade till idrott och träning hos patienter i olika åldrar.
- Redogöra för hur träning påverkar det växande barnet.
- Redogöra för vilka råd man som allmänläkare kan ge för att förebygga skador.
Delmål:
SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5 SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5
Pedagogik: Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Ansökan via Studierektorsenhet Primärvårds websida: http://www.vgregion.se/st-kurser-primarvard
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK574AE583B571C190C12583D30041D6FBUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants0
People on the waitlist0
Document ID88FE3E57DF476B1FC12583D300428A5EAdmin access[Administrator]

Studierektorsenhet Primärvård: Idrottsmedicin

Utbildning
AT / ST
Datum:Måndag den 3 juni 2019 till Tisdag den 4 juni 2019
Plats:VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda
Information:Kursinnehåll: Vi rekommenderar idag många av våra patienter och befolkningen i stort att vara fysiskt aktiva för att uppnå bättre hälsa. Detta medför också en ökad risk att drabbas av träningsrelaterade skador och besvär. Det organiserade idrottandet ökar i allt lägre åldrar, men även bland medelålders och äldre. Kursens syfte är att belysa och fördjupa kunskap om de idrottsrelaterade besvär man som allmänläkare träffar på sin mottagning, jourcentral eller kanske som aktiv i en idrottsförening. OBS! Eftersom detta är en praktisk kurs med träning av undersökningsteknik på varandra ska klädsel vara därefter dvs lättare träningskläder. Lärandemål: Efter kursen skall deltagaren med större säkerhet kunna: - Undersöka praktiskt, utreda, diagnostisera och behandla vanliga skador och besvär relaterade till idrott och träning hos patienter i olika åldrar. - Redogöra för hur träning påverkar det växande barnet. - Redogöra för vilka råd man som allmänläkare kan ge för att förebygga skador. Delmål: SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5 SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5 Pedagogik: Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Ansökan via Studierektorsenhet Primärvårds websida: http://www.vgregion.se/st-kurser-primarvard
Målgrupper:Läkare
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:annika.c.borjesson@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:annika.c.borjesson@vgregion.se