AuthoursSkapad avÅsa KM Lindström/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/8B0300E731F27E41C12585FA003FBE16?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesFastighetsnämnden har det politiska ansvaret för att tillgodose Västra Götalandsregionens verksamheter med lämpliga lokaler. Nämnden svarar för förvaltning, planering och genomförande av ny-, om- och tillbyggnader av Västra Götalandsregionens fastigheter. Också frågor om förvärv och försäljning angående fastighetsbeståndet bereds av fastighetsnämnden.OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK830B08AAA089C545C12585FA003FA31DUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants0
People on the waitlist0
Document ID8B0300E731F27E41C12585FA003FBE16Admin access[Administrator]

Fastighetsnämnden

Möte
Datum:Torsdag den 29 april 2021 09:00 - 16:00
Plats:Regionens Hus Göteborg, lokal 1.309 A + B, Göteborg
Information:Fastighetsnämnden har det politiska ansvaret för att tillgodose Västra Götalandsregionens verksamheter med lämpliga lokaler. Nämnden svarar för förvaltning, planering och genomförande av ny-, om- och tillbyggnader av Västra Götalandsregionens fastigheter. Också frågor om förvärv och försäljning angående fastighetsbeståndet bereds av fastighetsnämnden.
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:asa.k.lindstrom@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:asa.k.lindstrom@vgregion.se