AuthoursSkapad avIsabella Glans/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/A65AF1F82E734130C12583DE002D8EE3?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i Notes<br><b>Kursbeskrivning</b>
<br>ADOS-2 är ett standardiserat instrument för direktobservation och bedömning av socialt samspel, verbal och icke-verbal kommunikation samt stereotypa, repetitiva beteenden. Direktobservationen är en del i den diagnostiska bedömningen av AST. Det finns fem ADOS-2-moduler som gör det möjligt att undersöka personer i olika åldrar och med olika utvecklingsnivåer. Knattemodulen är avsedd för barn mellan 12 och 30 månader med begränsat ordförråd. Modul 1 lämpar sig för barn från 31 månader som ännu inte börjat prata eller som bara använder ett-ords-fraser medan modul 2 används för barn som använder fraser med tre ord eller mer. Modul 3 och 4 vänder sig till äldre barn, ungdomar och vuxna med flytande språk.
<br><p><b>Behörighetskrav</b>
<br>• Legitimerad psykolog<br>• PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog. Var god uppge handledares namn och e-post i anmälan.
<br>• Goda kunskaper om utvecklingspsykologi.
<br>• Goda kunskaper om AST och andra utvecklingsavvikelser.
<br>• Minst 6 månaders erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende AST och andra neuropsykiatriska tillstånd. Vid PTP- tjänstgöring gäller att vid kursens början ha deltagit i minst 10 neuropsykiatriska utredningar varav 4-5 ska ha innefattat frågeställning om AST.
<br>• Genomgångna förberedande uppgifter innan kurstillfället (separat utskick sker vid antagning).
<p>
Anmälningslänk se nedan samt ytterligare kursinformation finns i bifogat dokument nedan.
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK935B15F622F307C8C12583DE002CC6E0Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1Kursinformation ADOS-2 Grundkurs 18-20 sept 2019.pdf; evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants0
People on the waitlist0
Document IDA65AF1F82E734130C12583DE002D8EE3Admin access[Administrator]

ADOS-2 Grundkurs 18-20/9

Utbildning
Vård
Datum:Onsdag den 18 september 2019 09:00 till Fredag den 20 september 2019 12:30
Plats:VGR Konferenscenter, lokal Kupén, Göteborg
Information:
Kursbeskrivning
ADOS-2 är ett standardiserat instrument för direktobservation och bedömning av socialt samspel, verbal och icke-verbal kommunikation samt stereotypa, repetitiva beteenden. Direktobservationen är en del i den diagnostiska bedömningen av AST. Det finns fem ADOS-2-moduler som gör det möjligt att undersöka personer i olika åldrar och med olika utvecklingsnivåer. Knattemodulen är avsedd för barn mellan 12 och 30 månader med begränsat ordförråd. Modul 1 lämpar sig för barn från 31 månader som ännu inte börjat prata eller som bara använder ett-ords-fraser medan modul 2 används för barn som använder fraser med tre ord eller mer. Modul 3 och 4 vänder sig till äldre barn, ungdomar och vuxna med flytande språk.

Behörighetskrav
• Legitimerad psykolog
• PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog. Var god uppge handledares namn och e-post i anmälan.
• Goda kunskaper om utvecklingspsykologi.
• Goda kunskaper om AST och andra utvecklingsavvikelser.
• Minst 6 månaders erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende AST och andra neuropsykiatriska tillstånd. Vid PTP- tjänstgöring gäller att vid kursens början ha deltagit i minst 10 neuropsykiatriska utredningar varav 4-5 ska ha innefattat frågeställning om AST.
• Genomgångna förberedande uppgifter innan kurstillfället (separat utskick sker vid antagning).

Anmälningslänk se nedan samt ytterligare kursinformation finns i bifogat dokument nedan.

Etikett(er):UFA, PTA
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:isabella.glans@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:eva.k.hallberg@vgregion.se