AuthoursSkapad avIngrid Horner/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/AA73E55E8B6E090EC12586020042ED4C?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesDet råder inga tvivel om att pandemin har försvårat våra möjligheter att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Men kriser kan också innebära en unik möjlighet för förändring. Redan nu ser vi hur krisen gett upphov till ny kunskap, nya incitament och nya argument för behovet av att ställa om till ett mer resilient och hållbart samhälle. <BR/>
På årets konferens med Agenda 2030 i Väst tar vi avstamp i några av dessa lärdomar och riktar in oss på hur vi på bästa sätt drar nytta av dem i vårt fortsatta arbete. Med oss har vi som vanligt en bred palett av talare från såväl näringsliv, akademi, offentlig- och idéburen sektor.<BR/>
<strong>Bland talarna för årets konferens märks:</strong><BR/> - Gabriel Wikström, nationell Agenda 2030-samordnare<BR/>
- Kristina Körnung, utvecklare på samhällsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland<BR/>
- Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen<BR/>
- Albert Askeljung, projektledare på UNDP:s nordiska kontor<BR/> - Stuart Templar, hållbarhetschef på Volvo Cars som är med i Green Recovery Alliance<BR/>...och många fler. <BR/> Agenda 2030 i Väst är ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Agenda 2030 i Väst finansieras av Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, IVL Svenska Miljöinstitutet och Polestar. <BR/> <strong> OBS att konferensen pågår på onsdag förmiddag och torsdag eftermiddag! Detta framgår tydligare av programmet via länken nedan </strong>
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKE6495704B2A5E5FAC1258602003EF5D4Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants0
People on the waitlist0
Document IDAA73E55E8B6E090EC12586020042ED4CAdmin access[Administrator]

Resiliens och hållbar omställning - Agenda 2030 i Väst årliga konferens

Konferens
Datum:Onsdag den 4 november 2020 08:30 till Torsdag den 5 november 2020 16:00
Plats:Digitalt evenemang via Zoom,
Information:Det råder inga tvivel om att pandemin har försvårat våra möjligheter att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Men kriser kan också innebära en unik möjlighet för förändring. Redan nu ser vi hur krisen gett upphov till ny kunskap, nya incitament och nya argument för behovet av att ställa om till ett mer resilient och hållbart samhälle.
På årets konferens med Agenda 2030 i Väst tar vi avstamp i några av dessa lärdomar och riktar in oss på hur vi på bästa sätt drar nytta av dem i vårt fortsatta arbete. Med oss har vi som vanligt en bred palett av talare från såväl näringsliv, akademi, offentlig- och idéburen sektor.
Bland talarna för årets konferens märks:
- Gabriel Wikström, nationell Agenda 2030-samordnare
- Kristina Körnung, utvecklare på samhällsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland
- Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
- Albert Askeljung, projektledare på UNDP:s nordiska kontor
- Stuart Templar, hållbarhetschef på Volvo Cars som är med i Green Recovery Alliance
...och många fler.
Agenda 2030 i Väst är ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Agenda 2030 i Väst finansieras av Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, IVL Svenska Miljöinstitutet och Polestar.
OBS att konferensen pågår på onsdag förmiddag och torsdag eftermiddag! Detta framgår tydligare av programmet via länken nedan
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:caroline.petersson@chalmers.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:caroline.petersson@chalmers.se