AuthoursSkapad avMargaretha Sunesson Wickström/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/B6FA837C273E298FC12586070045A7EE?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesMotiverande samtal (Motivational Interviewing, förkortat MI) innebär både ett förhållningssätt och en strukturerad samtalsmetod. MI är en evidensbaserad metod och har effekt på motivation och förändring av t ex levnadsvanor och beteende. MI kan användas både i korta möten och i längre samtal. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas MI som en metod för både ”rådgivande samtal” och ”kvalificerat rådgivande samtal”. Grundkursen i MI syftar till att ge kunskap, förståelse och praktiska samtalsverktyg som kan användas i mötet med patient som behöver stärka sin motivation. Kursen omfattar fyra heldagar: 23/2, 24/2, 23/3 och 20/4 2021.OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDKECAA0C05DBCC83CBC1258607004564B6Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants11
People on the waitlist0
Document IDB6FA837C273E298FC12586070045A7EEAdmin access[Administrator]

Grundkurs i Motiverande samtal - MI - för Närhälsans medarbetare

Utbildning
Kommunikation
Datum:Tisdag den 23 februari 2021 09:00 till Tisdag den 20 april 2021 16:00
Plats:Via Zoom,
Information:Motiverande samtal (Motivational Interviewing, förkortat MI) innebär både ett förhållningssätt och en strukturerad samtalsmetod. MI är en evidensbaserad metod och har effekt på motivation och förändring av t ex levnadsvanor och beteende. MI kan användas både i korta möten och i längre samtal. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas MI som en metod för både ”rådgivande samtal” och ”kvalificerat rådgivande samtal”. Grundkursen i MI syftar till att ge kunskap, förståelse och praktiska samtalsverktyg som kan användas i mötet med patient som behöver stärka sin motivation. Kursen omfattar fyra heldagar: 23/2, 24/2, 23/3 och 20/4 2021.
Etikett(er):Målgrupp: Närhälsans medarbetare
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:margaretha.sunesson.wickstrom@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:margaretha.sunesson.wickstrom@vgregion.se
Kostnad:2000 kronor
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:02/08/2021

Sista avbokningsdag:02/08/2021