AuthoursSkapad avErika Ekstrand Adolfsson/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/C71088BED9F7A3D1C125856C0049334D?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesRisken för suicidhandlingar är bland det svåraste att upptäcka och hantera inom vården. Eftersom suicidtankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla. Dagen kommer att belysa och ge konkret vägledning om vilka åtgärder som kan förhindra suicid. Hur? Genom föreläsningar, filmer, workshops och hållpunkter för samtalsstrategi som möjliggör de tre viktigaste suicidpreventiva komponenterna i sjukvården: <br> - Mötet <br>
- Bedömning <br>
- Krisplan <br>
<P> Under dagen får vi lyssna på suicidforskare och erfarna kliniska praktiker, men du förväntats också vara aktiv i bl. a workshops utifrån ett patientfall. Planera också hur du ska sprida kunskapen på hemmaplan.
<P><B>Målgrupp:</B><br>
Temadagen riktar sig till yrkesverksamma som möter patienter med psykisk ohälsa inom primärvård och psykiatrisk specialistvård för barn, unga och vuxna.
<P><B>Kostnad:</B><br>
Arrangemanget finansieras med statliga stimulansmedel och är kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR finansierad verksamhet. Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår – notera eventuellt behov av specialkost i din anmälan. Vid uteblivande eller återbud efter angiven sista avbokningsdag 2020-10-30, debiteras 500 kr exkl. moms.
OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK91B5A7021B8DC0ACC125856C0048F97DUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1Inbjudan till temadag - suicidprevention i praktik HT20.pdf; Program 2020-11-24 eller 2020-11-25.pdf; evenemang.ics
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants53
People on the waitlist0
Document IDC71088BED9F7A3D1C125856C0049334DAdmin access[Administrator]

INSTÄLLT Temadag Suicidprevention i praktik - Att möta den som inte orkar leva

Temadagar
Vård
Datum:Tisdag den 24 november 2020 09:00 - 16:00
Plats:Campus Nya Varvet, Göteborg
Information:Risken för suicidhandlingar är bland det svåraste att upptäcka och hantera inom vården. Eftersom suicidtankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla. Dagen kommer att belysa och ge konkret vägledning om vilka åtgärder som kan förhindra suicid. Hur? Genom föreläsningar, filmer, workshops och hållpunkter för samtalsstrategi som möjliggör de tre viktigaste suicidpreventiva komponenterna i sjukvården:
- Mötet
- Bedömning
- Krisplan

Under dagen får vi lyssna på suicidforskare och erfarna kliniska praktiker, men du förväntats också vara aktiv i bl. a workshops utifrån ett patientfall. Planera också hur du ska sprida kunskapen på hemmaplan.

Målgrupp:
Temadagen riktar sig till yrkesverksamma som möter patienter med psykisk ohälsa inom primärvård och psykiatrisk specialistvård för barn, unga och vuxna.

Kostnad:
Arrangemanget finansieras med statliga stimulansmedel och är kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR finansierad verksamhet. Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår – notera eventuellt behov av specialkost i din anmälan. Vid uteblivande eller återbud efter angiven sista avbokningsdag 2020-10-30, debiteras 500 kr exkl. moms.

Målgrupper:Vård
Etikett(er):UFA, PTSP
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:mia.harty@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:mia.harty@vgregion.se
Kostnad:500 kronor
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:11/12/2020

Sista avbokningsdag:10/30/2020
Liknande evenemang

ABC - Alla Barn i Centrum VT21

2021-02-11, Göteborg