AuthoursSkapad avElsa Fries/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/D982061A8A6ADF23C12584D5005738E4?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesFrån och med 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Den berör alla som på olika sätt jobbar med barn, vilket även innefattar personal inom offentlig måltid. Konventionen fokuserar bland annat på barnets rätt till utveckling, delaktighet och inflytande. Utbildningen innehåller flera diskussionsfrågor och genomförs med fördel i grupp, t ex på ett APT.OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK76AC2D6AC085F87BC12584D50056FC5EUnid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants0
People on the waitlist0
Document IDD982061A8A6ADF23C12584D5005738E4Admin access[Administrator]

Webbutbildning - Barnkonventionen - från ord till handling

Utbildning
Datum:Torsdag den 31 december 2020 01:00 - 06:00
Plats:Webbutbildning,
Information:Från och med 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Den berör alla som på olika sätt jobbar med barn, vilket även innefattar personal inom offentlig måltid. Konventionen fokuserar bland annat på barnets rätt till utveckling, delaktighet och inflytande. Utbildningen innehåller flera diskussionsfrågor och genomförs med fördel i grupp, t ex på ett APT.
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:liselott.m.johansson@vgregion.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:liselott.m.johansson@vgregion.se