AuthoursSkapad avElsa Fries/vgregion
[/regionkalender/main.nsf/viewUsersEvent/F7BDDC19137C79B0C12585DD004492F7?OpenDocument]Dölj filer0
Textarea i formuläret men som ska vara textfält i NotesTrygghet och studiero – så kan skolmåltiden gynna undervisningen! Ta del av erfarenheter, Helene Jenvéns forskningsbaserad kunskap från projekt Fullföljda studier genom trygghet och studiero och Skolmatsakademins pilotprojekt med schemalagda måltider. Två viktiga ingredienser i arbetet Kraftsamling för fullföljda studier. Trygghet och studiero är grundläggande för lärande och de elever som upplever motsatsen under sin skoldag har svårt uppfylla målen i läroplanen. Helene Jenvéns metod är ett koncept som bygger på att all personal får en gemensam bas, gemensamma begrepp och kunskaper. Utifrån vilket all skolpersonal lättare begriper sitt uppdrag, skolverksamhetens styrande mekanismer samt förstår motstånd och hur man kan överbrygga det.OFCrawlerIDEvenemangskalendern
Nyckel för bifogade dokumentDK56342084E9B43F9BC12585DD004410A4Unid för konfigdokumentet8B6B690473D06971C12582950036555B
Dokumentets status. 1=publicerat, 10 =makulerat1Inbjudan Folkhälsoarbete i skolan En webbniarserie tre delar.pdf; evenemang.ics; Helene Jenven rapport-trygghet-och-studiero-slutversion (1).pdf
Om användaren är behörig att redigera0Attendee names:
Current number of pending accepts0Current number of participants36
People on the waitlist0
Document IDF7BDDC19137C79B0C12585DD004492F7Admin access[Administrator]

Webbinarserie: Hälsoarbete i skolan -Trygghet och studiero

Utbildning
Hälsa
Datum:Onsdag den 20 januari 2021 13:30 - 15:30
Plats:Digitalt,
Information:Trygghet och studiero – så kan skolmåltiden gynna undervisningen! Ta del av erfarenheter, Helene Jenvéns forskningsbaserad kunskap från projekt Fullföljda studier genom trygghet och studiero och Skolmatsakademins pilotprojekt med schemalagda måltider. Två viktiga ingredienser i arbetet Kraftsamling för fullföljda studier. Trygghet och studiero är grundläggande för lärande och de elever som upplever motsatsen under sin skoldag har svårt uppfylla målen i läroplanen. Helene Jenvéns metod är ett koncept som bygger på att all personal får en gemensam bas, gemensamma begrepp och kunskaper. Utifrån vilket all skolpersonal lättare begriper sitt uppdrag, skolverksamhetens styrande mekanismer samt förstår motstånd och hur man kan överbrygga det.
Målgrupper:Dietister, Kultur och fritid, Kök, Kurator, Ledning, Psykologer, Utbildning, Utbildning, Journalist, Tillfälligt intresserad, Tillfälligt intresserad
Etikett(er):Hälsoarbete i skola
Kontaktpersonen för frågor angående anmälan:skolmatsakademin@ri.se
Kontaktpersonen för frågor angående evenemanget:skolmatsakademin@ri.se
 

Filtrera per namn, förvaltning eller enhet:


Sista anmälningsdag:01/18/2021